Liittojen yhdistyminen 2017

Iholiiton ja Allergia- ja astmaliiton yhdistyminen vuonna 2017

Kulunut syksy on ollut Iholiitossa muutosten aikaa. Iholiiton syyskokous päätti 19.11.2016 pidetyssä kokouksessa hyväksyä yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Iholiitto ja Allergia- ja astmaliitto yhdistyvät yhdeksi uudeksi liitoksi. Käytännössä Iholiiton toiminta yhdistyy osaksi Allergia- ja astmaliiton toimintaa ja näin syntyvä uusi liitto aloittaa toimintansa 1.3.2017.

Vuosi 2017 on uuden liiton rakentamisen aikaa, jolloin uudet toimintatavat muotoutuvat ja liitto muun muassa saa uuden yhteistä toimintaa kuvaavan nimen.

Iholiiton jäsenjärjestöt päättävät itse uuteen liittoon liittymisestä Iholiiton toiminnan loppumisen jälkeen. Yksittäisen jäsenen jäsenyys omassa jäsenyhdistyksessä säilyy ennallaan. Jäsenasioissa voi olla yhteydessä toimisto@iholiitto.fi tai omaan jäsenyhdistykseen.

Yhdistymisen tavoitteena on varmistaa molempien järjestöjen potilasryhmille aiempaa kattavampi yhdistysverkosto, monipuolisemmat asiantuntijapalvelut (iho, allergia, astma) sekä vahvempi edunvalvonta. Yhdistyminen on perusteltua ja aiheellista myös taloudellisesta näkökulmasta. Yhdistynyt liitto kattaa molempien liittojen tähänastiset toiminnot.

Yhdistymishankkeen etenemisestä tiedotetaan tällä sivulla, jäsenkirjeissä sekä Ihonaika-lehdessä tulevan vuoden aikana. 

 

Uuden liiton siirtymäajan hallitus

Puheenjohtaja:

Sosiaalineuvos Ahti Karttunen (Outokumpu)

Varapuheenjohtaja:

Lukion matematiikan ja kemian lehtori Oula Wichmann (Jyväskylä)

Jäsenet:

Sosiaalineuvos emeritus Olli Kerola (Helsinki)

Kaupunginjohtaja Arto Ojala (Kemijärvi)

Ylilääkäri Pirjo Paajanen (Jyväskylä)

Varajäsen:

Hankejohtaja Silja Lindqvist (Porvoo) 

 

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Sirpa Pajunen
sirpa.pajunen@iholiitto.fi, 010 325 2577

 

Allergia- ja astmaliitto: Yhdistyminen

 

Tiedotteita yhdistymiseen liittyen:

Tiedote syyskokouksen päätöksestä

Uutiskirje, joulukuu 2016

 

Tiedotteita jäsenjärjestöille:

Tiedote jäsenjärjestöille 16.12.2016