IHOLIITTO RY

Iholiitto ry on valtakunnallinen potilas- ja edunvalvontajärjestö, joka tarjoaa ihotautia sairastaville ja heidän läheisilleen tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.


Ajankohtaista

Tulevia järjestökoulutuksia

Kaipaako yhdistyksesi uusia vinkkejä ja tarmoa kokouskäytänteisiin tai viestintään? Tervetuloa mukaan tuleviin järjestökoulutuksiin!

Iholiiton Kela-kursseihin ollaan tyytyväisiä

Iholiiton järjestämille Kela-rahoitteisille sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneet arvioivat kurssien onnistuneen hyvin. Erityisen tyytyväisiä he ovat olleet saamiinsa uusiin voimavaroihin ja kokemusten vaihtoon muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

USKALLAN on kampanja meille kaikille

Uskallan-kampanjassa halutaan kertoa erilaisista ihosairauksista ja niiden hoidosta sekä rohkaista ihotauteja sairastavia henkilöitä vaatimaan itselle parasta hoitoa.

Omat keinot helpottavat harvinaissairaan arkea