IHOLIITTO RY

Iholiiton sivut ovat suljettu. Allergia- ja Astmaliitto ry ja Iholiitto ry ovat nyt Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry. Järjestön sivusto löytyy osoitteesta www.allergia.fi. Tämä sivu on vanha arkistoitu versio.


Ajankohtaista

Alopecialiiton kehittämispäivä 3.10.2015

Alopecialiiton kehittämispäivää vietetään lauantaina 3.10. Hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Päivän tarkoituksena on kartoittaa minkälaista toimintaa alopeciaa ja vitiligoa sairastaville on tarjolla ja minkälaista tukea he tarvitsevat tulevaisuudessa.

Seminaari julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä harvinaisissa sairauksissa 13.11. Helsingissä

Harvinaista sairautta sairastavat hyötyvät usein kolmannen sektorin tuesta ja palveluista, mutta eivät aina löydä sen äärelle. Sujuvammat palvelupolut julkisen ja kolmannen sektorin välillä auttaisivat monia harvinaissairaita ja heidän läheisiään. Miten näitä voitaisiin kehittää?

Osallistu Iholiiton tapaamisiin!

Iholiitto järjestää syksyn aikana tapaamiset harvinaista ihotautia sairastaville aikuisille ja lapsiperheille, mycosis fungoidesta ja hidradenitis suppurativaa sairastaville.

Tietoa sopeutumisvalmennuksesta syksyn tilaisuuksissa

Syksyn aikana järjestetään viidellä paikkakunnalla tilaisuudet, joissa käsitellään sopeutumisvalmenuksen sisältöä ja toteuttamista. Tilaisuudet on tarkoitettu sopeutumisvalmennuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Virkistyspäivä aikuisille ja lapsiperheille 27.9.2015 Jyväskylässä

Iholiiton Kela-kursseihin ollaan tyytyväisiä

Iholiiton järjestämille Kela-rahoitteisille sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneet arvioivat kurssien onnistuneen hyvin. Erityisen tyytyväisiä he ovat olleet saamiinsa uusiin voimavaroihin ja kokemusten vaihtoon muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.