Iholiitto

Iholiitto on vuonna 1987 perustettu valtakunnallinen potilas- ja edunvalvontajärjestö. Yhdessä kahdeksan jäsenjärjestönsä kanssa Iholiitto jakaa tietoa ihosairauksista ja ihonhoidosta.

Iholiitto tarjoaa ihotautia sairastavalle ja hänen läheisilleen tietoa ja tukea ihotaudin kanssa elämiseen. Iholiitto toimii sen puolesta, että hyvä hoito ja tarvittavat tukipalvelut olisivat kaikkien saatavilla, ihmisillä olisi ihotaudeista oikeat tiedot ja että ihosairauksiin suhtauduttaisiin asiallisesti ja avoimesti.

Katso Iholiiton esite >>