Järjestötoiminta

JÄRJESTÖTOIMINTA IHOLIITOSSA

Iholiitto tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja järjestää niiden luottamushenkilöille ja vertaistukijoille erilaisia koulutuksia. Lisäksi järjestämme ihotautia sairastaville erilaisia vertaistukitapaamisia, usein yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Iholiiton järjestötoimintaan kuuluvat myös jäsenjärjestöjen yhteiset tilaisuudet kuten kevät- ja syyspäivät.

Järjestötoiminnasta vastaavat Iholiitossa järjestösuunnittelijat, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä Iholiiton muiden työntekijöiden kanssa.

Iholiittoon kuuluu kahdeksan ihotautia sairastavien potilasjärjestöä, jotka toimivat pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Iholiitto tukee yhdistysten toimintaa. Yhdistysten toiminnan pääpaino on vertaistuessa. Yhdistystoimintaan otetaan mielellään mukaan uusia tekijöitä. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä jäsenyhdistyksiin! Tarvittaessa voit ottaa yhdistysasioissa yhteyttä myös Iholiiton järjestösuunnittelijoihin.

Iholiitto tukee jäsenjärjestöjensä toimintaedellytyksiä ja jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa mm. järjestämällä keväisin kaikkien jäsenjärjestöjen yhteiset kevätpäivät. Päivillä jäsenjärjestöt pitävät omat kevätkokouksensa, joiden lisäksi on yhteistä ohjelmaa. 

Iholiitto jäsenjärjestöjen toimijoille järjestetään yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia ja ideointipäiviä tarpeen mukaan. Näissä tilaisuuksissa vapaaehtoistoimijat saavat eväitä toimintaansa sekä pääsevät tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kokemuksia yhdistystoiminnasta. Ajankohtaiset koulutustiedot löytyvät järjestökoulutus-sivulta.

Yhteystiedot
järjestösuunnittelija Mira Airola mira.airola(at)iholiitto.fi, 010 325 2573

järjestösuunnittelija, harvinaistoiminta Aino Loikkanen, aino.loikkanen(at)iholiitto.fi, 050 301 4262