Aluetoiminta ja neuvonta

Iholiiton aluetyöntekijät tukevat järjestötoimintaa, osallistuvat paikallisiin tapahtumiin sekä järjestävät yleisötilaisuuksia ja paikallisia avoimien ovien päiviä.

Avoimien ovien päivä järjestetään paikoissa, joissa ei ole Iholiiton omaa toimistoa. Avoimien ovien päivien tarkoitus on tarjota mahdollisuus Iholiiton työntekijän tapaamiseen alueella, jossa vähän toimijoita tai vähän toimintaa.

Yleisötilaisuudet on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuksissa pidetään asiantuntija-alustuksia ja keskustellaan esille nousevista kysymyksistä. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen neuvontaan.

Avoimien ovien päivien ja yleisötilaasuksien paikkakunnista ja ajankohdista tiedotetaan tällä sivustolla sekä yhdistyksille ja niiden jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla.


Neuvontaa annetaan myös sähköpostilla.