Ikääntyvä iho


Iholiitto on julkaissut Ikääntyvä iho -oppaan, joka löytyy Oppaat ja julkaisut -sivulta ja sitä voi tilata Iholiitosta.

Opas antaa tietoa ikääntymisen vaikutuksista ihoon, ikääntyvän ihon hyvinvoinnista ja ongelmien ennaltaehkäisystä. Se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat pitää huolta ihostaan sekä niille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään tarvitsevat tietoa ikääntyvien ihonhoidosta.

Oppaan sisällöstä on lisäksi koottu diasarja luentorungoksi, jota terveysalan ammattilaiset voivat käyttää tukena ikääntyvän ihon hoidosta ja muutoksista kertoessaan.