Suomen Palovammayhdistys ry

Suomen Palovammayhdistys ry on vuonna 1991 perustettu vapaaehtoistyöllä toimiva potilasjärjestö.

Palovammayhdistys toimii palovamman kokeneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Yhdistys tukee toiminnallaan selviytymistä takaisin normaaliin arkielämään palovamman jälkeen.

Palovammayhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan palovammapotilaiden terveydenhuolto-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen.


Palovammayhdistys

  • järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä potilasluentoja palovammojen hoidon kehittämiseksi
  • tekee yhteistyötä Iholiiton Harvinaistoiminnan kanssa mm. avustamalla kurssisuunnittelussa ja vaikuttamalla palovammapotilaiden hoitokäytäntöihin.
  • tiedottaa palovammojen ennaltaehkäisystä.
  • järjestää jäsenilleen tapaamisia ja muuta toimintaa.Toiminnasta tiedotetaan jäsentiedotteissa, jäsenlehdessä ja internetissä. Jäsenetuna jäsenet saavat Ihonaika-lehden viidesti vuodessa. Jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.


Tervetuloa mukaan!

 

*******

Halutessanne tukea Suomen Palovammayhdistystä rahallisesti, voitte ottaa yhteyttä Iholiittoon (toimisto(at)iholiitto.fi) tai Suomen Palovammayhdistykseen (suomenpalovammayhdistys(at)gmail.com).