Sopeutumisvalmennuskirja

Sopeutumisvalmennus - suomalaisen kuntoutuksen oivallus

 

Tämä kirja kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen suomalaisten järjestöjen

kehittämän kuntoutuksen oivalluksen, sopeutumisvalmennuksen, syntyyn

ja kehitykseen vaikuttaneet keskeiset teoriat, tekijät ja käytännöt.

Kirjan toteutuksesta vastaa laaja asiantuntijoiden ja kymmenen sopeutumis-

valmennusta palvelunaan tuottavan vammais- ja sairausryhmäjärjestön

muodostama yhteinen työryhmä.

Kirja on suunnattu sekä sopeutumisvalmennuksen parissa jo toimiville

että opiskelijoille, mutta myös kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. Kirjan

avulla ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään henkilöitä, joilla oma tai

perheenjäsenen vamma tai sairaus aiheuttaa kuntoutumistarpeen, oppivat

ohjaamaan tuen tarvitsijoita oikean palvelun piiriin.

 

Kirja sopeutumisvalmennuksesta ilmestyi vuoden 2014 lopussa. Kirja syntyi kymmenen vammais- tai sairausryhmäjärjestöjen yhteistyönä ja toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen projektina, jota Iholiitto hallinnoi. Myös Kansaneläkelaitos on osallistunut kirjan rahoitukseen.

 

Linkki kirjaan:

Sopeutumisvalmennus - suomalaisen kuntoutuksen oivallus