Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutustoiminta Iholiitossa

Kokemuskouluttaja on pitkäaikaissairas, vammainen tai heidän läheisensä, joka pitää omiin kokemuksiinsa pohjautuvia alustuksia tuleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.  Kokemuskouluttajaksi ryhtyminen edellyttää soveltuvuutta (mm. riittävää oman sairauden tuntemusta ja sinuna olemista itsensä kanssa).

Kokemuskoulutuksen tarkoituksena on antaa tuleville terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuus oppia pitkäaikaissairailta itseltään ja heidän omaisiltaan, mitä on elää pitkäaikaisen sairauden tai vamman kanssa. Kokemuskouluttaja pitää oman kokemustietoonsa pohjaavia alustuksia tai osallistuu muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen.

Kokemuskouluttajat kertovat opiskelijoille esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta. Kokemuskouluttajille toiminta luo mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin ammattilaisiin ja syventää heidän ammatillista osaamistaan kokemustiedolla.

Kokemuskouluttajaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, vähintään kolme vuotta kokemuskouluttajana. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Kokemuskouluttajan taustalla on aina oma järjestö tai yhdistys, ja kouluttajan tulee tuntea myös oman taustajärjestönsä toimintaa ja pitää sitä koskevat tietonsa ajan tasalla.

 

Iholiiton kokemuskouluttajat

Iholiitolle on koulutettu vuonna 2009 7 kokemuskouluttajaa, jotka edustavat eri ihosairauksia. Mukana on palovamman kokenut sekä EB:tä, alopeciaa, monimuotoista valoihottumaa sekä atopiaa sairastavia henkilöitä.

Edellytyksenä on, että oppilaitos vähintäänkin korvaa matkakulut kokemuskouluttajalle. Mahdollisuuksien mukaan voidaan myös maksaa palkkio. Korvausten sopiminen on kokemuskouluttajan ja oppilaitoksen välinen asia.

Iholiiton kokemuskouluttajiin saat yhteyden esimerkiksi Iholiiton järjestösuunnittelijan kautta Mira Airola, mira.airola(at)iholiitto.fi , p. 010 325 2573. Heidän tietonsa löytyvät myös www.kokemuskoulutus.fi -sivuston kokemuskouluttajarekisteristä. Rekisteriin käyttöön tarvitaan tunnukset, jotka voi tilata sivustolta. 

 

Koulutukset kokemuskouluttajille

Mahdollisuuksien mukaan Iholiittoon koulutetaan myös uusia kokemuskouluttajia. Kokemuskoulutuksen alueelliset ohjausryhmät järjestävät silloin tällöin alueellisen koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikkien järjestöjen edustajille. Alueellisiin koulutuksiin hakeudutaan ottamalla aina ensin yhteyttä omaan taustajärjestöön, joka hyväksyy ja vastaa omista kokemuskouluttajistaan. Eli mikäli alueellasi on tulossa koulutus, ota ensin yhteys Iholiiton järjestösuunnittelijaan Mira Airola, mira.airola(at)iholiitto.fi , p. 010 325 2573.